Onur Hastürk

Onur Hastürk (1983, Mersin). Geleneksel Türk sanatları, Tezhip ve Minyatür ana sanat dalında lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi,  Minyatür ana sanat dalında, 15. Yüzyıla ait Suver-ul Kevakib adlı bir elyazması astroloji kitabının figür analizlerini yaparak yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mamut Limited Vol.1 için hazırlanan bu eserler sanatçının yüksek lisans tezinden ilham alarak başladığı bir seridir.

Yüzyıllar boyu insanlığın; varoluşu , yeryüzü ve gökyüzünü anlamlandırma çabası onu bitmek bilmeyen bir maceranın içine sürüklemiştir. Astroloji de çağlar boyunca insanın bilinmeze olan ilgisi içinde yerini almıştır. Her kültürün kendi izlerini taşıyan astroloji yazmalarındaki tasvirler muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır.

Sanatçı bu seride , yüzyıllar içinde her anlamda birbirinden etkilenen inanç ve kültürlerin , sanatsal bir yansıması olan burç tasvirlerinin çok katmanlı zenginliğini kullanmaktadır. 

Hastürk, ilk kez uyguladığı edisyonlu üretim pratiğinde 1582 tarihli Metali’ü’s-sa’adet adlı elyazmasını referans almıştır. Çağlar boyunca her dönemde yeniden yorumlanan yazma eserlerin, döneminin sanat ve kültür özelliklerini tasvir etmesi Hastürk’ün çıkış noktası olmuştur. Kendi el yapımı tezhip ve ebrularını dijital ortama aktararak 16. Yy’ın kült minyatürleriyle kolaj tekniğinde birleştirip izleyiciyi  çok katmanlı bir okumaya  davet eder. Böylece, dijital medyanın ve artık yapay zekanın sanat üretiminde yerini aldığı çağımızda “sanat yapıtında” sanat – zanaat arasındaki diyaloğu sorunsal olarak tartışmaya açmaktadır.   

Doğu-Batı, gelenek-çağdaş, sanat-zanaat gibi ikilemler arasındaki toplumsal ve politik söylemi üretim pratiğine dahil eden sanatçı aynı zamanda eserlerinde gelenek, aidiyet, otorite, kültür, kimlik, cinsiyet, ve ötekileştirme  gibi sorunsallara da vurgu yapmaya devam ediyor.

ARTWORKS

s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labo.

No products in the cart.